schoolplan

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Planmatig sturingsinstrument dat een beschrijving bevat van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat door een onderwijsaanbieder wordt verzorgd en dat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg behandelt.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/0c6c98b7-20ff-4f1e-afc1-9dabb00d04d4
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.schoolplan
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.schoolplannen

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Planmatig sturingsinstrument dat een beschrijving bevat van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat door een onderwijsaanbieder wordt verzorgd en dat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg behandelt.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van een onderwijsaanbieder samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid.
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* po (Primair onderwijs), vo (Voortgezet onderwijs)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Organisatie van het onderwijs
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).FORA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.domeinbegrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.onderwijskundig beleid, stelsel van kwaliteitszorg, personeelsbeleid
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2019/06/03/schoolplan-handvat-voor-kwaliteitsbeleid, https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2019/07/09/het-schoolplan-wat-moet-en-wat-mag
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=24&z=2020-08-02&g=2020-08-02, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=22a&z=2021-08-01&g=2021-08-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=24a1&z=2021-08-01&g=2021-08-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=16&z=2020-07-01&g=2020-07-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=13a&z=2021-08-01&g=2021-08-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=21&z=2021-08-01&g=2021-08-01, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=12&z=2020-07-01&g=2020-07-01
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.Edustandaard
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.FORA-Werkgroep Informatiemodel Bevoegd Gezag & Schoolleiding

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.FORA
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.25-01-24
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.5-3-2024
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Status gewijzigd in Vastgesteld
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.23-10-2023

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.