keten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een samenwerkingsverband tussen organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen (of door de politiek opgelegde) doelstellingen nastreven.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/0ea3451b-6019-4524-9ca5-f525aaf8d1a7
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.keten
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.ketens

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Een samenwerkingsverband tussen organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen (of door de politiek opgelegde) doelstellingen nastreven.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Deze ketenpartners zijn zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen. Zie ook https://www.noraonline.nl/wiki/Ketensturing
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.Educatieve Contentketen, Migratieketen

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* onderwijs (Alle onderwijsvormen en opleidingen)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Gegevensuitwisseling, Toegang
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).ROSA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.giv-begrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://www.https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_onlineonline.nl/wiki/Ketensturing/De_wereld_van_ketens
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.NORA
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Redactieteam ROSA

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.Edukoppeling, Toegang, ICT-voorwaarden
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.Vastgesteld in QA-team Revisie ROSA
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.22-11-2010
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.21-11-2022
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Beschrijver aangepast, status gewijzigd, begin geldigheid toegevoegd
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.12-09-2022

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.