afspraak

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/436d080a-df02-4122-a93a-7420a2fedcc7
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.afspraak
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.standaard, ketenafspraak
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.afspraken, ketenafspraken

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Afspraken hebben in de context van de ROSA de vorm van ontwerpkaders of standaarden die generiek van toepassing zijn. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. Voor een ketensamenwerking worden afspraken gebundeld in een zogeheten afsprakenstelsel. Zie ook Afspraken.
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* onderwijs (Alle onderwijsvormen en opleidingen)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Gegevensuitwisseling, Toegang, Informatiebeveiliging en privacy
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).ROSA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.architectuurbegrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.vertrouwensraamwerk
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.koppelvlakstandaard, ontwerpkader

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://www.noraonline.nl/wiki/Afspraak_(begrip)
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.NORA
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Redactieteam ROSA Begrippenkader

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.ROSA Metamodel, ICT-voorwaarden
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.De definitie in de NORA is gericht op sec het overheidsdomein, de definitie in het ROSA Begrippenkader is breder geformuleerd.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.10-11-2022
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.07-06-2023
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Definitie generieker gemaakt en in toelichting relatie gelegd met afsprakenstelsel.
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.07-06-2023

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.