AS CA MBO GUK

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

Gegevensuitwisseling in de keten: Explain

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 10 januari 2019.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Centraal Aanmelden MBO)[bewerken]

Na identificatie worden persoonsgegevens (uit BRP) en vooropleidingsgegevens opgehaald bij BRON/DUO.

Gegevens over opleidingsaanbod worden via RIO naar CA overgebracht

Voorziening CA geeft BSN, Geboortedatum en Geslacht door aan SIS

Introductie van voorziening CA leidt tot harmonisatie van aanmeldinformatie

Gegevenssets worden beschreven in Bijlage 2 PvE.

Relatie met ROSA[bewerken]

Explain - Op onderdelen ontbreken duiding van betekenis en doelbinding.

Behoeftegerichte en doelgebonden gegevens uitwisseling Onduidelijk waarom uitwisseling van geboortedatum en geslacht uit CA naar SIS noodzakelijk is.

Registreer de betekenis van nieuwe gegevens De (geharmoniseerde) aanmeldgegevens ihkv CA zijn op te vatten als een nieuwe gegevenssoort. De gegevenssets zijn vooral syntactisch beschreven (welke velden); een toelichting / nadere duiding van betekenis ontbreekt, evenals een overkoepelend (informatie)model.

Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar Onderdelen van de gegevensspecificaties zijn ontleend aan andere bronnen. Dit is tekstueel in het PvE aangeduid.

terug naar de ROSA Architectuurscan