AS CA MBO IBP

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nonconformant.png ROSA Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

IBP: Explain

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 10 januari 2019.

Bevindingen "IBP" (Centraal Aanmelden MBO)[bewerken]

Het transferpunt stuurt alle 1e-jaar mbo-aanmeldingen (uit CA) en aanmeldstatussen (uit VVA) door naar de analyseomgeving meervoudig aanmelden. Daar worden de gegevens geanonimiseerd ten behoeve van analyse en rapportage meervoudig aanmelden.

Uitgangspunt is dat 100% van de aspirant-studentgegevens in/door de voorziening CA gaat i.v.m. inzicht in meervoudige aanmeldingen.

Ten behoeve van statistische analyses kan de ruwe data van aanmeldingen door de beheerder van CA worden geëxporteerd naar Excel.

Voor specificatie van de levering van gegevens CA naar SIS wordt verwezen naar Bijlage 2.. Deze bijlage 2 gaat over het wat, niet over het hoe (+maatregelen) van de levering.

“Zolang wordt gewerkt met geaggregeerde rapportages [...] is er vanuit de AVG geen bezwaar”.

Relatie met ROSA[bewerken]

Explain - Een aantal belangrijke IBP uitgangspunten dient verder uitgewerkt te worden.

Privacy by design Gegevens worden in de analyseomgeving geanonimiseerd. Vanuit oogpunt van dataminimalisatie zou dat bij voorkeur al voor de aanlevering aan de analyseomgeving (i.e. binnen het transferpunt) plaatsvinden, of wellicht via een tussengelegen separate functionele eenheid.

De voorziening CA wordt tevens een voorziening die alle mbo-aanmeldingen analyseert - ook de aanmeldingen die niet via CA verlopen.

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Onduidelijk wat de bewaartermijn is van div. gegevens (w.o. ruwe aanmeldgegevens en analysegegevens).

Duidelijke eisen en verwachtingen; Transparantie over maatregelen Het PvE specificeert wel wat er wordt uitgewisseld, maar besteed weinig aandacht aan het hoe (in termen van bijbehorende maatregelen).

Een BIV-classificatie van betrokken gegevens ontbreekt.

Eisen en verwachtingen omtrent gegevensgebruik (m.n. export ruwe data) niet nader gespecificeerd.

terug naar de ROSA Architectuurscan