AS UBV TLS GOV

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Architectuurscan Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS

Governance: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Architectuurscan Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 30 juni 2020.

Bevindingen "Governance" (Architectuurscan Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV) TLS)[bewerken]

Binnen Edustandaard wordt periodiek (minimaal eenmaal per jaar) de opzet en de werking van de voorschriften besproken met alle relevante stakeholders die vertegenwoordigd zijn in de Standaardisatieraad. Hiertoe wordt input verzameld vanuit de Edustandaard werkgroep Uniforme beveiligingsvoorschriften en vanuit Edu-K.

In de Ketenregie-overleggen wordt nu gesproken over de inrichting van de governance van de UBV. Aangezien het belangrijk is dat alle ROSA ketenorganisaties de UBV gaan volgen wordt het als een belangrijk punt gezien dat alle belanghebbende worden betrokken. Momenteel is nog niet van iedere organisatie binnen de keten vertegenwoordiging binnen deze overleggen.

Relatie met ROSA[bewerken]

Onbepaald - Belanghebbenden zijn in beeld, maar nog niet allemaal aangehaakt; governancestructuur is nog in opbouw.

terug naar de ROSA Architectuurscan