Atlas Informatiestromen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Informatiestromen Leerling

BusinessRole Onderwijsinstelling De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO BusinessRole Gemeente Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie BusinessRole Onderwijsvolger De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling BusinessRole Sectorale onderwijsondersteu- nende organisaties De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar BusinessRole Uitgever BusinessRole Distributeur BusinessActor CITO BusinessRole Softwareleverancier Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent BusinessRole ICT leverancier BusinessRole Wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger BusinessRole Samenwerkingsverb- and passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding BusinessInteraction Overstap naar andere school AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 7 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 21 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship AssociationRelationship 24 AssociationRelationship 24B AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 25 AssociationRelationship 23 AssociationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 14:23:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 14:23:53 CET
Legenda
   
   
NrBenamingBeschrijvingVanafNaar
1basisleerlinggegevens tbv toegoang, single sign-onOnderwijsinstellingBasispoort
1basisleerlinggegevens t.b.v toegang, single sign-onOnderwijsinstellingEntree Federatie
11basis en zorginschrijven en ontwikkeling leerlingOnderwijsinstellingWettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger
12basis en zorginschrijven en ontwikkeling leerlingOnderwijsinstellingOnderwijsvolger
13basis, onderwijskundig rapport en zorgoverstap naar andere schoolOnderwijsinstellingOntvangende instelling
14basistoegang ict middelenOnderwijsinstellingICT leverancier
15basisgebruik van leerlingadministraties in de cloudOnderwijsinstellingSoftwareleverancier
16basisdiverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.)OnderwijsinstellingSectorale onderwijsondersteunende organisaties
17basis en zorgsamenwerking met huiswerkbegeleidingsbureausOnderwijsinstellingBureau huiswerkbegeleiding
18basisaanschaf van digitaal lesmateriaalOnderwijsinstellingDistributeur
19basisdiverse toetsenOnderwijsinstellingToetsontwikkelaar
2basisleerling gegevens tbv (digitale) toetsenOnderwijsinstellingCITO
20basistoegang tot digitaal lesmateriaalOnderwijsinstellingUitgever
21basis en zorginformeren van docentenOnderwijsinstellingDocent
22geaggregeerddataleveranties van DUODUOSectorraad
23basis en zorggegevensleveringen in de zorgketenSamenwerkingsverband passend onderwijsZorgaanbieder
24basis en zorggegevensuitwisseling mer gemeenten tbv kinderdagveblijvenGemeenteVVE Kinderopvangorganisatie
24Bbasisgebruik GBA gegevens door bureau leerplichtGemeenteBureau leerplicht
25basis en zorggegevensuitwisseling tussen leerling en ouder / voogdWettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerOnderwijsvolger
26basistoegang tot digitaal lesmateriaalBasispoortUitgever
26basistoegang tot digitaal lesmateriaalEntree FederatieUitgever
3basis en zorgleerling gegevens tbv DUOOnderwijsinstellingDUO
4geaggregeerdgeaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorradenOnderwijsinstellingSectorraad
5basis en zorguitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeenten)OnderwijsinstellingVVE Kinderopvangorganisatie
7basis en zorguitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijsOnderwijsinstellingSamenwerkingsverband passend onderwijs
8basis en zorguitwisseling leerlinggegevens met zorgpartijenOnderwijsinstellingZorgaanbieder
9basisuitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplichtOnderwijsinstellingBureau leerplicht

Informatiestromen Onderwijs uitvoeren

BusinessRole Onderwijsinstelling De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie BusinessRole Onderwijsvolger BusinessRole Sectorale onderwijsondersteu- nende organisaties De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar BusinessRole Uitgever BusinessRole Distributeur BusinessActor CITO BusinessRole Softwareleverancier De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsenen Examens BusinessActor SLO Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Onderwijs-ondersteunend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel BusinessRole Leermiddelenaanbi- eder BusinessRole Wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger BusinessRole Samenwerkingsverb- and passend onderwijs Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. (BusinessRole) Sectorraad Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE, (BusinessRole) Zorgaanbieder 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Voorkomen van schooluitval BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Het verlenen van zorg aan en het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan (BusinessFunction) Zorg en begeleiding Het zorgen voor stage waarin een onderwijsvolger de praktijk leert bij een bedrijf of instelling (BusinessFunction) Stage Het bepalen en bijstellen van de gewenste (levenslange) leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsinstelling en over de grenzen van onderwijsinstellingen heen. (BusinessFunction) Leerrouteplanning BusinessInteraction Educatieve contentketen Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een gebruiker (personen, organisaties of IT-voorzieningen) . De identiteit wordt gebruikt om de gebruiker toegang te geven tot informatie. (BusinessFunction) Identificatie en toegang AssociationRelationship 1 AssociationRelationship 2 AssociationRelationship 3 AssociationRelationship 4 AssociationRelationship 5 AssociationRelationship 6 AssociationRelationship 8 AssociationRelationship 9 AssociationRelationship 7, 10 AssociationRelationship 12 AssociationRelationship 11 AssociationRelationship 13 AssociationRelationship 14 AssociationRelationship 15 AssociationRelationship 16 AssociationRelationship 17 AssociationRelationship 18 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 19 AssociationRelationship 20 AssociationRelationship 22 AssociationRelationship 33 AssociationRelationship 26 AssociationRelationship 29 AssociationRelationship 28 AssociationRelationship 27 AssociationRelationship 30 AssociationRelationship 31 AssociationRelationship 29 AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 17:59:13 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 17:59:13 CET
Legenda
   
   
NrBenamingBeschrijvingVanafNaar
1Inspectie indicatorendataleveringen van school aan de inspectieOnderwijsinstellingInspectie van het Onderwijs
11aanmelden, inschrijven, deelname en resultatenvoor onderwijs benodigde administratiesOnderwijsinstellingSectorale onderwijsondersteunende organisaties
12aanmelden, inschrijven, deelname, resultatenvoor huiswerkbegeleiding benodigde informatieOnderwijsinstellingBureau huiswerkbegeleiding
13aanmelden, inschrijven, deelname, resultatenvoor onderwijs benodigde admiistratiesOnderwijsinstellingSoftwareleverancier
14toegang tot lesmateriaalkanaal leerlinggegevens t.b.v. beschikbaar stellen lesmateriaal (digitaal en folio)OnderwijsinstellingDistributeur
15Toegang, toetsen en toetsresultatengebruik van toetsenOnderwijsinstellingToetsontwikkelaar
16toegang tot lesmateriaalleveren van en toegang faciliteren tot digitaal en folio lesmateriaalOnderwijsinstellingUitgever
17allesadministraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docentOnderwijsinstellingDocent
18OnderwijsinstellingOndersteunend personeel
19toegang tot lesmateriaalidentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningOnderwijsinstellingBasispoort
19toegang tot lesmateriaalidentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet o de nummervoorzieningOnderwijsinstellingEntree Federatie
2inschrijvingen, deelname, eindresultaten en uitschrijvenalle datauitwisselingen met DUOOnderwijsinstellingDUO
20verzuimgegevensuitwisseling van verzuimgegevens tussen DUO en gemeenten, inclusief verzuimloketDUOBureau leerplicht
22eindresultatengegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d.DUOSectorraad
26aanmelden, inschrijven, deelname en resultatengebruik van administratiesystemen door externe dienstverlenersSectorale onderwijsondersteunende organisatiesSoftwareleverancier
27toegang lesmateriaalbenodigde gegevens voor toegang lesmateriaalDistributeurSoftwareleverancier
28toegang lesmateriaalbenodigde gegevens voor toegang lesmateriaalUitgeverDistributeur
29toegang lesmateriaalbenodigde gegevens voor update lesmateriaalToetsontwikkelaarUitgever
29toegang lesmateriaalbenodigde gegevens voor update lesmateriaalLeermiddelenaanbiederUitgever
3ondersteuningalle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijsOnderwijsinstellingSamenwerkingsverband passend onderwijs
30leerplannengebruik van CITO gegevens door SLO, gebruik van SLO gegevens door CITOCITOSLO
31samenwerking cvte en citoCollege voor Toetsen en ExamensCITO
33aanmelden, inschrijven, deelname en resultatengegevensuitwisseling DUO en inspectieDUOInspectie van het Onderwijs
4deelnamegegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC'sOnderwijsinstellingVVE Kinderopvangorganisatie
5deelnameCommunicatie met leerplichtabmtenaarOnderwijsinstellingBureau leerplicht
6deelnamecommunicatie met de zorgketenOnderwijsinstellingZorgaanbieder
7, 10stageuitwisseling met lerarenopleidingen en bedrijfsleven ihkv stages en beroepspraktijkvormingOnderwijsinstellingDerden
8deelname en resultatengegevensuitwisseling met ouder/voogdOnderwijsinstellingWettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger
9allesgegevensuitwisseling met leerling, studentOnderwijsinstellingOnderwijsvolger