onderwijsactiviteit

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om vooraf vastgelegde doelen na te streven.

Zie voor meer begripsdefinities het ROSA Begrippenkader

Aanduidingen

URI* Een gegarandeerd unieke combinatie van een internetadres en een identificatiecode waarmee altijd aan dit begrip kan worden gerefereerd. De URI bestaat uit een prefix en een suffix. Het prefix is een URL, het suffix is een Universally Unique Identifier (UUID).https://rosa.wikixl.nl/index.php/B2ee5836-0cf0-4abc-a022-8ac8f23c0bee
Aanduiding* De voorkeursterm waaronder een begrip bekend staat.onderwijsactiviteit
Alternatieve aanduiding Alternatieve term waaronder een begrip bekend staat.leeractiviteit
Afkorting Een notatie of code die als verkorte aanduiding van een begrip fungeert.
Alternatieve zoekterm Een term waarop mensen ook zoeken als ze de betekenis van een begrip willen weten, maar die niet een correcte of wenselijke aanduiding is.onderwijsactiviteiten, leeractiviteiten

Betekenis

Context Aanduiding van het globale architectuuronderwerp of beschouwingsgebied van een begrip.Kernmodel Onderwijsinformatie
Definitie* Omschrijving van de betekenis van het begrip.Het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om vooraf vastgelegde doelen na te streven.
Toelichting Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.Aanleren omvat zowel het eigen maken door de onderwijsdeelnemer als het lesgeven door een leerkracht.
Voorbeelden Een of meer voorbeelden van een begrip.instructie, toetsafname, oefening

Gebruik

Wenselijkheid gebruik Aanduiding van de wenselijkheid van het gebruik van een begrip.gangbaar begrip
Werkingsgebied* onderwijs (Alle onderwijsvormen en opleidingen)
Domein Het ketendomein en/of IV-domein (ROSA) waarbinnen dit begrip wordt gebruikt dan wel gedefinieerd is.Uitvoering van het onderwijs
Toepassing Aanduiding van de architecturen en architectuurmodellen waarin dit begrip wordt gebruikt (bijvoorbeeld: ROSA-metamodel, FORA, AMIGO-uitwisselingsmodel, etc.).ROSA
Begrippencategorie* Aanduiding van de ROSA-begrippencategorie waartoe dit meer specifieke begrip behoort.domeinbegrip

Semantische relaties

Relatie met KOI-concept Aanduiding van het concept in het Kernmodel Onderwijsinformatie waarvan dit begrip een specialisatie is.onderwijsactiviteit
Relatie met andere begrippen Aanduiding van andere begrippen binnen of buiten het ROSA-begrippenkader waarmee dit begrip inhoudelijk kan worden geassocieerd.onderwijsdeelname, leerresultaat
Andere begrippen met een relatie naar dit begripBegrippen die een relatie met die begrip hebben.onderwijsdeelnemer, onderwijsmateriaal, onderwijsmedewerker

Herkomst

Bron Aanduiding van de herkomst van de definitie.https://rosa.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina
Wettelijke basis Verwijzing naar een of meer artikelen uit wet- of regelgeving op www.wetten.nl die de basis van de definitie van het begrip vormen.
Eigenaar* De organisatorische entiteit die verantwoordelijk is voor deze beschrijving van dit begrip.Edustandaard
Beschrijver De organisatorische entiteit die de beschrijving van dit begrip heeft opgesteld.Redactieteam ROSA Begrippenkader

Redactionele status

Begrippenset Aanduiding van de set waartoe dit begrip behoort.KOI
Redactionele status Aanduiding van de redactionele toestand van de beschrijving van dit begripVastgesteld
Redactionele opmerkingen Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.
Begin geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip wordt gebruikt in de ROSA.18-04-2024
Einde geldigheid Datum vanaf wanneer dit begrip niet meer wordt gebruikt in de ROSA.
Datum laatste wijziging Datum waarop de laatste wijziging van een of meer van de attributen van dit begrip is aangepast binnen de ROSA.18-04-2024
Beschrijving laatste wijziging Inhoudelijke beschrijving van deze laatste wijziging binnen de ROSA.Vastgesteld door Architectuurraad Edustandaard
Datum laatste review Datum waarop de beschrijving van dit begrip voor het laatst is gereviewd binnen de ROSA, ook als dit niet tot wijzigingen heeft geleid.08-04-2024

Een * bij een attribuut duidt aan dat dit attribuut verplicht ingevuld moet zijn.