Beheerproces

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

ROSA wordt beheerd door Bureau Edustandaard. Inhoudelijk eigenaar van de ROSA is de Architectuurraad, die 4x per jaar bijeen komt. De doorontwikkeling van ROSA volgt het vergaderschema van de Architectuurraad: 4x per jaar worden de wijzigingen in ROSA gepubliceerd en vastgesteld.

De ontwikkeling van ROSA wordt gevoed vanuit de ROSA Backlog. De modellen worden ontwikkeld in Github. De Milestones in Github komen overeen met de onderwerpen op de backlog.

De wijzigingen in ROSA worden verantwoord in de Release notes. Vanuit de release notes wordt steeds de verbinding gelegd naar de backlogitems c.q. de Github milestones die in de nieuwe release zijn opgelost.

Zie ook