Beschikbaar stellen en verzamelen metadata

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden Beschikbaar stellen en verzamelen metadata (Standaard)
Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/beschikbaar-stellen-en-verzamelen-metadata
Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang.

Deze afspraak maakt gebruik van de internationale specificatie OAI-PMH en geeft daar bovenop enkele afspraken voor invulling voor educatieve content. NL-LOM beschrijft metadata die via OAI-PMH kunnen worden verstuurd.

Er is ook een afspraak om OAI-PMH te gebruiken binnen de onderzoekssector.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

harvesten (verzamelen) respectievelijk beschikbaar stellen van metadata voor educatieve content uit repositories

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:

Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: Edurep

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Metadata educatieve contentToets (KOI)
Doel (KOI)
Inhoud
Niveau

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.