Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Ontwerpkader
Stelling Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Gegevensuitwisseling in de keten
Rationale Ketenprojecten kunnen leiden tot nieuwe en vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ketenpartijen in de onderwijsketen. Het Kernmodel Onderwijs Informatie helpt om de betekenis vande uit te wisselen gegevens voor alle ketenpartijen eenduidig vast te stellen.
Realiseert Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA), Eenheid in verscheidenheid
Implicaties Alle objecten en gegevens(domeinen) die een rol spelen binnen een ketenproject zijn op te hangen aan elementen uit het KOI. Dit heeft als implicatie dat er ook aangesloten wordt bij de Stelselcatalogus.
Gerelateerd aan Kernmodel Onderwijsinformatie