Content packaging

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoekenlink-Standaarden Content packaging (Standaard)
Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/content-packaging/
Een enkel, gecomprimeerd, leerpakket-bestand bevat digitaal leermateriaal (inclusief lesmateriaal, studiemateriaal of materiaal voor geprogrammeerde instructie) en bijbehorende metadata. De metadata wordt beschreven volgens NL-LOM.

Content packaging.png

Voor toetsmateriaal bestaat Uitwisseling_toetsmateriaal_(NLQTI).

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE
  • Sector HO

Toepassingsgebied

Versturen van lesmateriaal tussen maker en ontvanger. De laatste is vaak een Elektronische leeromgeving (ELO).

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:

Voorzieningen

Applicaties die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe: Beter Digitaal Leren (BDL)

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

GegevenssoortGerelateerd KOI-begrip
Digitaal leermateriaal
Metadata educatieve contentToets (KOI)
Doel (KOI)
Inhoud
Niveau

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 7 juli 2017.

Ga naar het overzicht van standaarden.