Een gezamenlijke basisinfrastructuur

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling We werken toe naar een gemeenschappelijke informatie-infrastructuur gebaseerd op services, die voor alle partijen beschikbaar zijn om door hen gewenste gegevens, op een door hen gewenst moment op te vragen c.q. beschikbaar te stellen.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Bovensectorale samenwerking
Rationale .
Realiseert Ontkoppelen met diensten (NORA), Diensten zijn herbruikbaar (NORA), Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA), Gebruik open standaarden (NORA), Gebruik standaard oplossingen (NORA), Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding, Eenmalige registratie meervoudig gebruik
Implicaties Er zijn centrale afspraken en generieke diensten nodig om de basisinfrastructuur draaiende te houden. Organisaties die zich aansluiten op de basisinfrastructuur moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. In principe kunnen alle organisaties en personen die deel uitmaken van of een relatie hebben tot het onderwijsveld zich aansluiten op de basisinfrastructuur.
Wordt gerealiseerd door Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling, Ketenpartijen bepalen zelf de identificerende kenmerken van logistieke punten, Ketenpartijen bieden wederzijdse services, Openbare registergegevens worden ontsloten als Linked Open Data, Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt