Eenheid in verscheidenheid

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Afgeleid principe
Stelling We ondersteunen het bestaan van verschillende terminologie in de verschillende onderwijssectoren en ketenprocessen, en overbruggen die verschillen zonder een gemeenschappelijke taal voor te schrijven.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Bovensectorale samenwerking
Rationale Hoewel binnen de onderwijssectoren en ketenprocessen soortgelijke gegevens worden uitgewisseld, zijn er per onderwijssector nog wel sterke verschillen in gegevensaanduiding en -definities. Denk bijvoorbeeld aan leerling, student, deelnemer, etc. Daarnaast worden dezelfde aanduidingen soms gebruikt voor wezenlijk andere betekenissen, denk bijvoorbeeld aan het begrip 'begindatum van de opleiding' dat achtereenvolgens kan betekenen: de beoogde datum waarop iemand met een opleiding begint, de datum waarop iemand daadwerkelijk begint en de eerste les heeft, de datum van inschrijving, en het moment waarop de opleiding tot stand is gekomen.
Realiseert Diensten zijn herbruikbaar (NORA), Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA), Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding, Koppelen - niet kantelen
Implicaties De betekenis van begrippen is eenduidig vast te stellen. Het verband tussen begrippen uit verschillende onderwijssectoren of ketenprocessen is inzichtelijk.
Wordt gerealiseerd door Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie, Gebruik het Gegevenswoordenboek DUO voor berichtuitwisseling met DUO, Registreer de betekenis van nieuwe gegevens, Semantiek in berichtuitwisseling is traceerbaar