Eenmalige registratie meervoudig gebruik

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Informatiekamer, op 12 juni 2015.

Basisprincipe
Stelling We streven ernaar dat gegevens binnen het onderwijsdomein steeds op één plaats worden geregistreerd en van daaruit op andere plaatsen worden hergebruikt.
Doelgremium Informatiekamer
Toepassingsgebied Bovensectorale samenwerking
Rationale Veel gegevens worden op verschillende plaatsen in de onderwijsketen bijgehouden. Dit leidt tot onnodige administratieve lasten.
Realiseert Inspelen op beleidswijzigingen, Eenmalige uitvraag (NORA), Terugdringen administratieve lasten
Implicaties Gegevens die reeds in het onderwijsdomein bekend zijn, worden niet opnieuw samengesteld of uitgevraagd maar in plaats daarvan hergebruikt.
Wordt gerealiseerd door Een gezamenlijke basisinfrastructuur, Minimalisering van de digitale sleutelbos, Zeggenschap in kaart