Eigenschap:Definitie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Omschrijving van de betekenis van het begrip.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Definities moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gesteld in het Nederlands
  • Bestaat uit één zin (meer tekst kan in de toelichting)
  • Bij zelfstandig naamwoorden: In enkelvoud. Bij werkwoorden: hele werkwoordsvorm
  • Bevat nooit de term zelf die wordt gedefinieerd (niet-recursief)
  • Termen in de definitie waarvan de betekenis niet evident is, worden als aparte begrippen opgenomen en aan dit begrip gerelateerd

Taal = nl

Showing 20 pages using this property.
A
Het beleid dat een organisatie voert om de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van informatiesystemen van die organisatie te waarborgen en de privacyrechten van die gebruikers te versterken.  +
Doel dat het beoogde curriculum beschrijft waar het onderwijsaanbod van een school in moet voorzien.  +
Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie.  +
De realisatie van een aangeboden opleiding met eigen startmoment, instroomperiode en aanmeldbeperkingen.  +
Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.  +
Aanvraag voor het erkennen door de overheid van een nieuw op te richten onderwijsaanbieder of onderwijsaanbiedersgroep.  +
Goedkeurende verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie.  +
De toegangsrechten en privileges die aan een gebruiker worden verleend binnen een computersysteem, netwerk of softwaretoepassing en die hem uitgebreide controlemogelijkheden en bevoegdheden geven om systeemwijzigingen aan te brengen.  +
Overeenkomst binnen een bepaalde context over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden.  +
Een privacywetgeving die van kracht is binnen de Europese Unie sinds 25 mei 2018 om de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers te waarborgen en de privacyrechten van individuen te versterken.  +
Begeleider van een onderwijsdeelnemer met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, zijn/haar ouders en docenten.  +
Vorm van begeleiding waarbij de begeleider de onderwijsdeelnemer begeleidt op de onderwijslocatie waar deze onderwijs volgt.  +
Een computerprogramma om een specifieke taak uit te voeren die geen betrekking heeft op de werking van de computer zelf.  +
Een service die geautomatiseerd functionaliteit ontsluit naar afnemers van die functionaliteit.  +
Metabegrip waarmee in het ROSA-begrippenkader alle begrippen worden aangeduid die betrekking hebben op de informatiearchitectuur.  +
Het geheel van drivers, doelen, architectuurprincipes en ontwerpgebieden dat normatief is voor de implementatie van ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen.  +
Normatieve uitspraak die richting geeft aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van ketensamenwerkingen en ketenvoorzieningen.  +
Een proceskoppeling zonder onmiddellijke reactie (maar wel later).  +
Een eigenschap, kenmerk of kwaliteit van een natuurlijke of rechtspersoon of een entiteit, in elektronisch formaat.  +
Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt?  +