Eigenschap:Documentation

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
!
Bevat views bedoeld om aan de ROSA te werken. Niet bedoeld voor publicatie  +
(
Producten en diensten hanteren koppelvlakken en gaan exclusieve verwevenheid tegen.  +
Ketenprocesstappen in het ketenproces zijn gescheiden. Producten en diensten kunnen per stap worden gekozen.  +
Producten en diensten zijn interoperabel, op basis van afgesproken open standaarden.  +
Producten en diensten zijn interoperabel, op basis van afgesproken open standaarden.  +
Onderwijsdeelnemers en onderwijsmedewerkers moeten altijd in staat zijn om het onderwijsleerproces te kunnen uitvoeren.  +
Een ketensamenwerking kent geen belemmeringen voor de plaats en tijdstip van het leren.  +
Producten en diensten zijn ook buiten de onderwijsorganisatie en buiten reguliere onderwijstijden beschikbaar, vanaf alle gangbare devices en met alle gangbare operating systems en browsers.  +
Publieke middelen in het onderwijsdomein worden zo doelmatig mogelijk besteed.  +
Het stelsel is zo efficiënt mogelijk ingericht.  +
Overlap van functionaliteit in centrale componenten van het stelsel wordt voorkomen (volgens het pas-toe-of-leg-uit-beginsel, en vastgesteld op stelselniveau).  +
Ketenpartijen maken zo veel mogelijk gebruik van generieke componenten in het afsprakenstelsel (volgens het pas-toe-of-leg-uit-beginsel).  +
Elke stap in de keten voegt waarde toe.  +
De drempel voor toetreding is zo laag mogelijk  +
De processen in het stelsel c.q. de keten maken geen onderscheid naar aanbieder.  +
Deelnemers in het stelsel werpen geen drempels op voor de uitvoering van ketenprocessen door andere deelnemers.  +
De kosten van ketenprocessen worden op een transparante manier verrekend. Het uitvoeren van ketenprocessen is geen verdienmodel.  +
Waarborg keuzevrijheid van onderwijsinstellingen en onderwijsmedewerkers.  +
Het stelsel biedt objectieve informatie die nodig is om een goede mix van producten en diensten te kunnen kiezen en gebruiken.  +
Een ketensamenwerking kent geen belemmeringen voor een ononderbroken onderwijsleerproces.  +