Eigenschap:Label nl

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
(1) Gekoppelde producten en diensten  +
(1.1) Gescheiden ketenprocesstappen  +
(1.1) Ketenprocesstappen in het ketenproces zijn gescheiden. Producten en diensten kunnen per stap worden gekozen. [Opnemen als ontwerpkader bij Procesinteroperabiliteit]  +
(1.2) Hanteer open standaarden  +
(1.2) Hanteer open standaarden  +
(1.2) Producten en diensten zijn interoperabel, op basis van afgesproken open standaarden. [Opnemen als ontwerpkader bij Technische interoperabiliteit]  +
(1.3) Een ketensamenwerking faciliteert dat scholen producten en diensten kunnen selecteren passend bij de wijze waarop zij het onderwijs organiseren. [Opgenomen als rationale bij 1.1]  +
(1.3) Een ketensamenwerking faciliteert dat scholen producten en diensten kunnen selecteren passend bij de wijze waarop zij het onderwijs organiseren. [Opnemen als rationale bij 1.1]  +
(11) Continu onderwijsleerproces  +
(11) Tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs  +
(11.2) Overal beschikbaar  +
(12) Doelmatige besteding van publieke middelen  +
(12) Efficiënte stelselinrichting  +
(12.1) Voorkom functionele overlap  +
(12.2) Hanteer generieke componenten  +
(12.3) Elke stap voegt waarde toe  +
(2.1) Lage toetredingsdrempel  +
(2.2) Geen onderscheid naar aanbieder  +
(2.3) Geen drempels opwerpen  +
(2.4) Transparante verrekening  +