Eigenschap:ROSA onderdeel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Werkingsgebied, Ketendomeinen en -processen, Scenario, Effectieve ketengovernance, Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming, Ketenbrede interoperabiliteit, Ketenbrede toegankelijkheid, Referentiecomponenten en ketenvoorzieningen, Toepassingsgebied, Bovensectorale samenwerking, IBP, IAA, Gegevensuitwisseling in de keten, Governance, Ketenprocessen, Zeggenschappen en gegevenssoorten, Bouwstenen en voorzieningen, Referentiecomponenten en landelijke voorzieningen, Architecturele randvoorwaarden, Beheer en (door)ontwikkeling, Implementatie, Regie op gegevens, Waardengedreven belangenafweging, M2M Interactie, H2M Interactie, Interoperabiliteit, Identiteiten
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Dropdown
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Beheer en (door)ontwikkeling  +
Bovensectorale samenwerking  +
Gegevensuitwisseling in de keten  +
Ketenprocessen  +
Bouwstenen en voorzieningen  +
Toepassingsgebied  +
Werkingsgebied  +
Zeggenschappen en gegevenssoorten  +
Beheer en (door)ontwikkeling  +
Bovensectorale samenwerking  +
Governance  +
Gegevensuitwisseling in de keten  +
IAA  +
IBP  +
Implementatie  +
Ketenprocessen  +
Bouwstenen en voorzieningen  +
Toepassingsgebied  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Werkingsgebied", "Toepassingsgebied", "Bovensectorale samenwerking", "IBP", "IAA", "Gegevensuitwisseling in de keten", "Ketenprocessen", "Zeggenschappen en gegevenssoorten", "Bouwstenen en voorzieningen", "Architecturele randvoorwaarden", "Beheer en (door)ontwikkeling", "Implementatie", "Governance", "Referentiecomponenten en landelijke voorzieningen", "Ketendomeinen en -processen", "Scenario", "Effectieve ketengovernance", "Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming", "Ketenbrede interoperabiliteit", "Ketenbrede toegankelijkheid", "Referentiecomponenten en ketenvoorzieningen", "Regie op gegevens", "Waardengedreven belangenafweging", "M2M Interactie", "H2M Interactie", "Interoperabiliteit", "Identiteiten" ] } }