Eigenschap:Redactionele opmerkingen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting waarom voor deze definitie is gekozen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De definitie in de NORA is gericht op sec het overheidsdomein, de definitie in het ROSA Begrippenkader is breder geformuleerd.  +
Definitie aangepast omdat NORA spreekt over overheidsdienstverlening.  +
NORA-definitie is niet heel fraai, voorstel om dit terug te koppelen aan de NORA redactie.  +
B
Definitie van Logius spreekt over ongestructureerde informatie maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Terugkoppelen aan Logius?  +
De toevoeging “bestaande uit XML-elementen” in de Logius definitie is te restrictief, want in REST hebben we met JSON meestal te maken. Definitie is zo generieker te gebruiken,  +
Begrip in het Canoniek model RIO generiek  +
Eigenschap van erkende opleiding in Canonieke modellen RIO ho, voor het laatst gebruikt in versie januari 2021  +
Eigenschap van erkende opleiding in Canonieke modellen RIO ho, voor het laatst gebruikt in versie januari 2021  +
C
Begrip in het Canoniek model RIO generiek, toelichting gebaseerd op de Toelichting Communicatiecontexten en contactgegevens op https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/waardelijsten-rio-vo/.  +
Eigenschap van erkende opleiding in Canonieke modellen RIO mbo, voor het laatst gebruikt in versie januari 2021  +
D
In de NORA is het begrip aangeduid met "afnemer". Dat is een te generieke aanduiding die in meerdere contexten een andere betekenis zal hebben dan de definitie die NORA er aan geeft. Daarom hanteren we bij voorkeur dienstafnemer wat ook congrueert met dienstverlener. De kwestie afnemer vs dienstafnemer is teruggekoppeld aan de NORA Redactie.  +
E
Digikoppeling zegt: De koppelvlakinterface van de Digikoppeling-adapter. Deze definitie is crypitisch en te specifiek voor ROSA gebruikers. Bewust afgeweken en bron oude ROSA en OSR genomen.  +
Eigenschap van erkende opleiding in Canonieke modellen RIO vo en so/vso, voor het laatst gebruikt in versie januari 2021.  +
Eigenschap van erkende opleiding in alle Canonieke modellen RIO.  +
Begrip in het Canoniek model RIO generiek  +
G
Afnemer kan als aanduiding gehanteerd worden in de specifieke Toegangs-documenten. We nemen de specifiekere aanduiding op in ROSA Begrippenkader. Via alternatieve aanduiding kan ook gezocht worden op “afnemer". Overwegen om de EU_AVG term Ontvanger te gebruiken (zie: https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-4-definities-EU-AVG.htm)  +
De definitie is afgeleid van de NORA maar “overheidsorganisaties” in de NORA-definitie is vervangen voor het breder toepasbare “actoren” omdat in het onderwijs niet alleen overheidspartijen betrokken zijn bij het uitvoeren van taken.  +
I
In NORA IAM (https://www.noraonline.nl/wiki/Begrippen_IAM) wordt een andere definitie gehanteerd: Het proces om een entiteit binnen een context te onderscheiden van andere entiteiten op basis van gepresenteerde of geobserveerde attributen.  +
Begrip in het Canoniek model RIO nfo.  +
Eigenschap van onderwijsinstellingserkenning in diverse Canonieke modellen RIO.  +