Eigenschap:Toelichting

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Inhoudelijke toelichting op de definitie van dit begrip.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
De formulering "al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie" geeft ruimte voor online aangeboden opleidingen die geen onderwijslocatie kennen waar les wordt gegeven.  +
De aanvraag wordt gedaan door het onderwijsbestuur en de erkenning wordt afgegeven als er aan een aantal criteria is voldaan.  +
Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie.  +
Afgeleid van het Engelse begrip administrator privileges. Het betreft rechten zoals het installeren of verwijderen van programma's, het wijzigen van systeeminstellingen, het beheren van gebruikersaccounts en het verkrijgen van toegang tot beveiligde bestanden en gegevens. Deze rechten worden meestal toegekend aan beheerders of eigenaars van een systeem, om hen in staat te stellen het systeem efficiënt te beheren en te configureren.  +
Afspraken hebben in de context van de ROSA de vorm van ontwerpkaders of standaarden die generiek van toepassing zijn. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. Voor een ketensamenwerking worden afspraken gebundeld in een zogeheten afsprakenstelsel. Zie ook [https://rosa.wikixl.nl/index.php/Afspraken Afspraken].  +
De AVG legt regels en voorschriften op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken, ongeacht of ze binnen de EU gevestigd zijn of niet. Het bevat richtlijnen met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonsgegevens.  +
Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in het onderwijs. De functie van een Ambulant Onderwijskundig Begeleider is er vooral een van coaching, ondersteuning en begeleiding. Hij staat onderwijsdeelnemers in het primair en voortgezet onderwijs met een functiebeperking bij en onderzoekt eventuele tekortkomingen van de onderwijsinstantie. Hij informeert ouders over schoolgaan met een functiebeperking en pedagogische benaderingen. Soms zal hij optreden als individueel begeleider van een leraar en adviseert hij over bestaande hulpmiddelen ter verbetering van de leeromgeving. Daarnaast helpt hij aangepaste onderwijsprogramma's te ontwikkelen en stemt hij wensen van onderwijsdeelnemers in het primair en voortgezet onderwijs, ouders en docenten op elkaar af. Mocht een kind overgeplaatst moeten worden naar een onderwijsaanbieder voor speciaal onderwijs, dan begeleidt de Ambulant Onderwijskundig Begeleider dit.  +
Het gaat om onderwijsdeelnemers in het primair en voortgezet onderwijs die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen. Deze passende ondersteuning wordt verzorgd door de ambulant begeleider onderwijs en aangepast op de individuele hulpvraag van het kind. Hierbij werkt de ambulant begeleider samen met de leerkracht of docent en de intern begeleider van de onderwijsaanbieder in het primair en voortgezet onderwijs. Ook de ouders/verzorgers worden hierbij betrokken. Er vinden evaluaties plaats waarbij de doelen geëvalueerd en aangepast worden. Ook dit kan de ambulant begeleider verzorgen.  +
Een applicatie kan onder andere rechtstreeks ondersteunend zijn aan een eindgebruiker.  +
Ontwerpkaders binnen de ontwerpgebieden kunnen standaarden en normen omvatten die nog preciezer invulling geven aan implementaties.  +
Architectuurprincipes geven een invulling aan de doelen van ROSA. Ze zijn algemeen van aard zijn, en worden binnen ontwerpgebieden geconcretiseerd in ontwerpprincipes en ontwerpkaders.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +
Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +
Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +
Een inhoudelijke toelichting op de toepassing van het informatie-element.  +