Eigenschap:Werkingsgebied

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
onderwijs, vve, nfo, formeel onderwijs, po, bo, so, vso, vo, bve, mbo, vavo, ho, wo, hbo
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Checkboxes
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening) wordt of kan worden toegepast. Voor het onderwijs in Nederland zijn werkingsgebieden beperkt tot zogeheten onderwijsdomeinen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
onderwijs  +
po  +, vo  +, vavo  +
onderwijs  +
bve  +, ho  +, nfo  +
po  +, vo  +
onderwijs  +
onderwijs  +
po  +, vo  +
onderwijs  +
onderwijs  +
onderwijs  +
onderwijs  +
onderwijs  +
onderwijs  +
onderwijs  +
onderwijs  +
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "onderwijs", "vve", "nfo", "vo", "bve", "ho", "wo", "hbo", "formeel onderwijs", "po", "bo", "so", "vso", "mbo", "vavo" ] } }