Governance en beheer

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het onderwijs werkt aan een efficiëntere en uniforme (sectoroverstijgende) informatievoorziening. De ROSA is de referentiearchitectuur van het onderwijs en is een instrument bij informatiegerichte ketensamenwerking. Verschillende partijen hebben de handen ineengeslagen om deze ambitie te realiseren. De zes sectorraden hebben zich verenigd in het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (Sion). Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW is gebouwd aan de ROSA.

AlleLogos-banner.png

Per 1 januari 2016 is het beheer van de ROSA overgegaan naar Edustandaard (contact).

Voor (achtergrond)informatie over hoe governance en beheer van de informatievoorziening sectoraal geregeld is, kunt u de volgende pagina's raadplegen: