Help:Archi

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding[bewerken]

Het ROSA-architectuurmodel wordt beheerd in Archi. Het model is beschikbaar op GitHub en kan in Archi worden ingelezen via de coArchi Model Collaboration plugin. Het model is publiek beschikbaar: iedereen kan het model in Archi inlezen en lokaal aanpassen; om wijzigingen in GitHub weg te schrijven zijn aanvullende rechten nodig.

Model in Archi inladen[bewerken]

Om het model in Archi in te laden, volg je de volgende stappen:

 1. Zorg dat je een github account hebt en schrijfrechten voor de repository (zie Modelwijzigingen naar Github wegschrijven)
 2. Installeer Archi en de coArchi Model Collaboration plugin (Menu help > manage plug-ins > add new…)
 3. Kies in het menu voor Collaboration > Import Remote Model to Workspace
  • de coArchi-plugin vraagt om een 'primary password'. Dit wachtwoord wordt gebruikt om alle andere wachtwoorden die voor git-repositories worden gebruikt te versleutelen.
  • Het primary password kan eventueel later gewijzigd worden (of gereset, indien vergeten) via Edit > Preferences > Collaboration > Change Primary Password.
 4. Vul de volgende waarden in voor een read-only-verbinding (voor schrijfrechten zie hieronder):
 5. Open de 'Collaboration Workspace'; deze verschijnt als tabje onderaan het scherm, en kan in- en uitgeschakeld worden via het menu Collaboration > Toggle Collaboration Workspace
 6. Dubbelklik op het model 'ROSA' in de collaboration workspace. Het model wordt nu geopend in het tabje 'Models', en kan daar worden uitgeklapt zodat de inhoud zichtbaar wordt. In het mapje 'Views' staan de views (architectuurplaten), die kunnen worden geopend door erop te dubbelklikken.

Wijzigen van branch[bewerken]

Je kunt de versie van ROSA die je in Archi ziet wijzigen door de zogenaamde 'branch' die je geopend hebt te veranderen. Relevante branches zijn:

Standaard wordt de 'master'branch gebruikt.

Modelwijzigingen naar Github wegschrijven[bewerken]

Om modelwijzigingen naar Github weg te kunnen schrijven heb je (a) een Github-account, en (b) schrijfrechten op de repository nodig. Het Github-account kun je zelf aanmaken. Schrijfrechten zijn beschikbaar voor leden van het kernteam ROSA.

Vul vervolgens bij het maken van de verbinding de volgende waarden in:

Nadat het model is geopend (zie instructies bij 'Inladen' hierboven) en bewerkt, kunnen wijzigingen als volgt worden weggeschreven:

 • menu File > Save slaat de wijzigingen in het model op in het werkbestand
 • menu Collaboration > Commit Changes schrijft de wijzigingen in het werkbestand weg naar een lokale git-repository. De wijzigingen zijn nu geversioneerd, maar staan nog niet op Github.
 • menu Collaboration > Publish Changes publiceert de wijzigingen uit de lokale git-repository naar Github, zodat ze ook voor anderen beschikbaar zijn.

Om wijzigingen van anderen, die in Github zijn gepubliceerd, in het model binnen te halen kies je

 • menu Collaboration > Refresh Model