Samenhangend stelsel van architecturen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Samenhangend stelsel van architecturen
Overzicht
ROSA is onderdeel van een samenhangend stelsel van architecturen.
Rationale  :  Een referentiearchitectuur voor het onderwijs is een nadere concretisering van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die als doel heeft om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De ROSA richt zich als onderwijsbrede ketenreferentiearchitectuur op die zaken die gemeenschappelijk zijn in het onderwijsdomein (of meerderde delen daarvan) als het gaat om samen te werken in ketenprocessen. Architecten van onderwijsinstellingen binnen het funderend onderwijs (po en vo) kunnen zich baseren op de FORA, in de bve-sector (mbo en vavo) naar de MORA en in het ho kan men kijken naar de HORA. Sectorarchitecturen zoals HOSA en MOSA beschrijven de architectuur van een sector in zijn geheel.
Implicaties  :  Vanuit de sectoren, maar ook vanuit de Edustandaard Architectuurraad en Standaardisatieraad, is de wens uitgesproken om meer samenhang te brengen in de verschillende sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs. In de aansluiting bij NORA maken we vooral gebruik van die onderdelen van NORA die het meest helpen bij het realiseren van de ROSA-doelen.
Uitspraak  :  Samenhangend stelsel van architecturen
Type  :  Architectuurprincipe
Stelling  :  ROSA is onderdeel van een samenhangend stelsel van architecturen.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
ROSA is onderdeel van een samenhangend stelsel van architecturen. (Principle) Samenhange- nd stelsel van architecturen Elk relevant element is een modelelement in het (ArchiMate) architectuurmodel van een sector- of referentiearchitectuur binnen het onderwijs. (Requirement) Onderdelen van de architectuurbe- schrijving zijn opgenomen als modelelement De metamodellen van de viewpoints van de referentiearchitecturen worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Wanneer er nog verschillen zijn worden deze in kaart gebracht. (Requirement) Metamodellen zijn onderling afgestemd Onderwijsarchitecturen volgen de lijn van de NORA op het gebied van architectuur-principes, -thema’s, -begrippen en architectuurelementen zoals referentiecomponenten en voorzieningen. Ook wordt er naar andere landelijke referentiearchitecturen zoals de GEMMA gekeken. (Requirement) Volg de lijn van de NORA en de andere landelijke referentiearchi- tecturen Alle sector- en referentiearchitecturen binnen het onderwijs willen voor een volgende versie van hun referentiearchitecturen toewerken naar een geharmoniseerd begrippenkader waarin benamingen worden gelijkgetrokken wanneer dit niet de effectiviteit van de SRA's negatief beïnvloed. (Requirement) Hanteer zoveel mogelijk dezelfde begrippen en definities Het ontwerpgebied ''Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding'' omvat ontwerpkaders gericht op samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Grouping) Gemeenschap- pelijkheid in informatiehuis- houding Generieke referentiecomponenten (die gebruikt worden in meer dan één sector) worden opgenomen in de ROSA. Andere architecturen kunnen daarnaar verwijzen. Voor generiek beschreven applicaties hanteren we de ROSA-term ‘referentiecomponenten’. (Requirement) Neem generieke referentiecom- ponenten uit de ROSA over InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-05-2024 08:41:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 08:41:33 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Samenhangend stelsel van architecturen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-01865273-3f21-4a82-8500-c4692c5c1fd3
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-01865273-3f21-4a82-8500-c4692c5c1fd3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Samenhangend stelsel van architecturen