UWLR

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten
Type  :  Afspraak
Werkingsgebied  :  po, vo, bve
Externe verwijzing  :  https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/uwlr/
Registrerende organisatie  :  Edustandaard
Registratiestatus Edustandaard  :  Einde registratie
Gebruiksadvies Edustandaard  :  Afgeraden
Datum laatste wijziging  :  21-03-2024
Beschrijving laatste wijziging  :  Registratiestatus gesynchroniseerd met Edustandaard


Meer informatie
ROSA
Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (Requirement) UWLR Facet is het computerexamensysteem van de overheid waarin de digitale toetsen en examens afgenomen worden waar het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk voor is. (ApplicationComponent) Facet Beoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen. (BusinessInteraction) Beoordelen toetsafname Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Een systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Administraties- ysteem onderwijsdeel- nemer Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 13-04-2024 05:02:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 05:02:38 CEST


Komt voor in
Views
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details UWLR
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-02a39fb4-502d-4939-a00e-511df4f52d24
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-02a39fb4-502d-4939-a00e-511df4f52d24
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : UWLR