Referentiegegevenssoorten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Referentiegegevenssoorten


Overzicht
Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van [[halfproducten]]. (BusinessObject) Eindproducten BusinessObject Formeel opleidingsaanbod De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken. (BusinessObject) Jaarrekening Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden. (BusinessObject) Licentie Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers (BusinessObject) Zorg- en begeleidingsgegeve- ns metadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten (BusinessObject) Metadata onderzoeksmateriaal Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatievecontent Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken (BusinessObject) Indicatortoelichting Meetbaar fenomeen met een signalerende functie (BusinessObject) Indicatoren Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd. (BusinessObject) Decentrale indicatoren Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn. (BusinessObject) Centrale indicatoren Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching. (BusinessObject) Beschikbaarheidsge- gevens personele resources Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering. (BusinessObject) Berichtadressering Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden (BusinessObject) Inschrijfgegevens Iemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn (BusinessObject) Besteller Schoolbestuur (BusinessObject) Bevoegd gezag BusinessObject Digitaal leermateriaal Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens Een groep deelnemers aan het onderwijs. (BusinessObject) Groep Organisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder. (BusinessObject) Instellingen BusinessObject Instellingsgegevens Elke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie. (BusinessObject) Locatie BusinessObject Medewerker (gegevenssoort) Locatie waar onderwijs gegeven wordt (BusinessObject) Vestiging BusinessObject Voorlichtingsevene- menten Waar de onderwijsvolger is gebleven in een bepaalde les. (BusinessObject) Voortgang in digitaalleermateriaal Een afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding (BusinessObject) Onderwijskundige eenheid Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens persoon Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens resultaat Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegevens Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]] (BusinessObject) Aanvullende deelnamegegevens Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegevens Deze svg is op 06-03-2022 06:28:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 06:28:38 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Referentiegegevenssoorten
View-id  : Id-080446e9-8355-4273-9cbb-f80d76f92142
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Referentiegegevenssoorten