Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)
Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)

Hier is zichtbaar hoe twee typen Leermiddelcatalogi in de keten met elkaar samenwerken: de leverancierspecifieke leermiddelcatalogus omvat informatie specifieke voor één leverancier of aanbieder. Deze informatie kan geaggregeerd worden in een leveranciersonafhankelijke catalogus waarin informatie van verschillende partijen bij elkaar komt.

Voorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren. (ApplicationComponent) Leermiddelmarktplaats ApplicationService Bestelling afhandelen Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Samenstellen leermiddel BusinessInteraction Publiceren leermiddel Het verkrijgen van een leermiddel en/of het recht om een leermiddel te gebruiken. (BusinessInteraction) Verwerven leermiddel Het plaatsen van een bestelling. (BusinessInteraction) Bestellen leermiddel Proces waarbij een besteld leermiddel ter beschikking wordt gesteld aan de besteller/gebruiker. Er zijn verschillende methoden van leveren; deze worden ook deels bepaald door de karakteristieken van het leermateriaal. Zo betreft het leveren van fysiek materiaal het versturen naar het opgegeven afleveradres en kan voor digitaal leermateriaal een activatiecode van een bestelde licentie aan een besteller of een gebruiker digitaal of fysiek worden geleverd. (BusinessInteraction) Leveren leermiddel Het aan de hand van criteria selecteren van een of meer leermiddelen die toepasbaar zijn op de onderwijsleersituatie van een individuele onderwijsdeelnemer of een groep onderwijsdeelnemers. (BusinessInteraction) Selecteren leermiddel Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Handeling waardoor rechten en plichten met betrekking tot een bestelling en levering overgaan in rechten en plichten rond het gebruik. (BusinessInteraction) In gebruik nemen leermiddel Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal De afhandeling van een eventuele financiële verplichting na verwerving en/of gebruik van een leermiddel. (BusinessInteraction) Betalen leermiddel(gebruik) Het bepalen welke kosten betaald moeten worden voor het gebruik van een leermiddel. Deze kosten kunnen bestaan uit een vaste component (bijv. eenmalige licentiekosten, of een abonnement) en/of een variabele component (op basis van het daadwerkelijke gebruik van een leermiddel). De kosten kunnen ook nihil zijn. (BusinessInteraction) Bepalen leermiddelkosten Het voldoen van de te betalen leermiddelkosten. (BusinessInteraction) Betalen leermiddelkosten Het construeren van leermateriaal en het geschikt maken van dat materiaal voor toepassing in onderwijsleersituaties. (BusinessInteraction) Ontwikkelen leermateriaal BusinessInteraction Publiceren leermateriaal BusinessInteraction Construeren leermateriaal Een beschrijving van (de beoogde toepassing van) leermateriaal. (BusinessObject) Leermateriaalbeschr- ijving Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester. (ApplicationComponent) Metadatarepository educatieve content Het beschikbaar stellen van leermateriaalbeschrijgingen (metadata) (ApplicationService) Metadata leermateriaal registreren Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit. (ApplicationComponent) Itembank ApplicationService Items construeren Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharvester ApplicationService Metadata leermiddelen harvesten Een voorziening met informatie over beschikbare leermiddelen voor een bepaalde onderwijsleersituatie. (ApplicationComponent) Leermiddelencatalogus ApplicationService Leermiddel zoeken Een Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen). (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem Een online dienst waarbij een gebruiker o.b.v. een licentie een digitaal leermiddel kan gebruiken. Typisch wordt deze dienst ontsloten via een webbrowser en kan de gebruiksomgeving geïntegreerd worden in een onderwijsleeromgeving. (ApplicationComponent) Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal ApplicationService Leermateriaal afspelen Een leermiddelencatalogus met informatie over leermiddelen van één leverancier. (ApplicationComponent) Leverancierspecifieke leermiddelencatalogus ApplicationService Metadata leermiddel registeren Een leermiddelencatalogus waarin informatie is samengebracht over leermiddelen van meerdere leveranciers. (ApplicationComponent) Overkoepeldende leermiddelencatalogus ApplicationService Metadata leermiddelen aggregeren Een beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel. (BusinessObject) Leermiddelbeschrijv- ing ArchiMateNote Een online dienst waarbij een gebruiker o.b.v. een licentie een digitaal leermiddel kan gebruiken. Typisch wordt deze dienst gebruikt via een webbrowser en kan de gebruiksomgeving ontsloten worden in een onderwijsleeromgeving. AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship Deze svg is op 04-07-2024 12:00:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 12:00:28 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-09c61a09eb4f4c0f92f012b21a11e3ab
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toepassen leermiddelen (referentiecomponenten)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Elementen  : 
Relaties  :