Leerlingadministratiesysteem

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > ApplicationComponents > Leerlingadministratiesysteem
Overzicht
Virtueel leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
Type  : Referentiecomponent

GebruikersProcessenStandaardenGegevenssoortenBekende implementaties
View
ROSA
Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringsschem- a informatiebeveiligin- g en privacy ROSA Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestandaard Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgegeve- ns (iUD) Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset enprofielen Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap. (Requirement) VO-MBO overstapdossier ApplicationService Beheer van aanmeldingen ApplicationService Beheer van inschrijvingen ApplicationService Beheer van resultaten BusinessProcess Leerlinggegevens overdragen BusinessProcess Beheer van aanmeldingen BusinessProcess Aanmelding afwijzen BusinessProcess Aanmelding ontvangen BusinessProcess Aanmelding definitief maken BusinessProcess Leerlinggegevens overdragen BusinessProcess Uitschrijving definitief maken (met diploma) BusinessProcess Uitschrijving definitief maken (zonder diploma) ArchiMateNote Leerlinggegevens registreren is proces in wiki, in Archi toevoegen of heeft dat al een andere naam? Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden (BusinessObject) Inschrijfgegevens Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens deelname]] (BusinessObject) Aanvullende deelnamegegevens Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegevens Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens resultaat]] (BusinessObject) Aanvullende resultaatgegevens Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens resultaat Gegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers (BusinessObject) Zorg- en begeleidingsgegeve- ns De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-03-2022 15:35:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:35:31 CET
Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ROSA
Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem BusinessProcess Ontvangen overstapdossi- er BusinessProcess Toezicht houden op naleving leerplichtwet Onderwijsinstelling informeert woongemeente van alle eindexamenkandidaten, voor eindexamenkandidaten die voornemens zijn een vervolgopleiding aan het MBO te volgen. Alleen voor specifieke instellingen genoemd in de wet. Onderdeel van Vroegtijdig aanmelden MBO. (BusinessProcess) Informeren potentiële MBOgangers Service waarmee een ontvangende onderwijsinstelling een overstapdossier kan opvragen bij de latende onderwijsinstelling. Deze service veronderstelt dat [[Aanvragen overdracht overstapdossier]] vooraf heeft plaatsgevonden. (ApplicationService) Overdracht overstapdossi- er ApplicationService Beheer van resultaten Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen ApplicationService Beheer van inschrijvingen Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributieen Toegang Onderwijsspecifieke variant van de overheidsbrede afspraak Digikoppeling. Edukoppeling beschrijft de transactiestandaard voor elektronische informatie-uitwisseling in het onderwijs. (Requirement) Edukoppeling Transactiestan- daard BusinessProcess Leerlinggegev- ens overdragen ApplicationService Beheer van aanmeldingen Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy ROSA BusinessProcess Aanvragen en vastleggen ketenidentiteit BusinessProcess Aanvraag overdracht leerlinggegeve- ns BusinessProcess Overdragen overstapdossi- er Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap. (Requirement) VO-MBO overstapdossi- er Het faciliteren van de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, groepen, leerkrachten, vestigingen en school. (Requirement) EDEXML BusinessProcess Beheer van aanmeldingen Uitwisseling van leerlinggegevens van een school naar een educatieve applicatie (leerlingvolgsysteem, leermethode, toetsomgeving, dashboard) en de behaalde resultaten vanuit deze educatieve applicatie terug naar de school. (Requirement) UWLR BusinessInteraction Overstap naar andere school Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersge- gevens (iUD) ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 15:35:32 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:35:32 CET


Komt voor in
Relaties
Details Leerlingadministratiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-0a5b23bf-02aa-42d7-8ce6-fe1b736092ba
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0a5b23bf-02aa-42d7-8ce6-fe1b736092ba
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leerlingadministratiesysteem