Authenticerende IdP

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een Identity Provider die de identificatie en authenticatie van eindgebruikers uitvoert. De Authenticerende Identity Provider beschikt hiervoor over authenticatiemiddelenvoorziening.
Type  :  Referentiecomponent
Datum laatste wijziging  :  20240620
Beschrijving laatste wijziging  :  Kerngroep Toegang
Toelichting  :  De Authenticerende Identity Provider geeft een identiteitsverklaring af aan een Delegerende Identity Provider, Federatieve Hub of een Dienst met SSO waarmee deze een vertrouwensrelatie heeft.

Zie Referentiecomponenten voor een overzicht van alle gegevenssoorten

Deze referentiecomponent komt voor in de volgende scenario's:

geen

De referentiecomponent Authenticerende IdP:

Benadert Gegevenssoorten

geen

Ondersteunt Ketenprocesstappen

geen

Wordt gerealiseerd door Ketenvoorzieningen

geen

Dient te voldoen aan ontwerpkaders

geen


Meer informatie
ROSA
Een Identity Provider die de identificatie en authenticatie van eindgebruikers uitvoert. De Authenticerende Identity Provider beschikt hiervoor over authenticatiemiddelenvoorziening. (ApplicationComponent) Authenticeren- de IdP Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatie- middelenvoorz- iening Een systeem waarin identiteiten worden geregistreerd en op basis van die identiteiten identiteitsverklaringen beschikbaar worden gesteld. (ApplicationComponent) Identity provider Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij. (BusinessObject) Identiteitsverkl- aring Onderhouden van relaties met aangesloten Authenticerende Identity Providers, Federatieve hubs en Diensten, op bestuurlijk, juridisch, financieel, operationeel, informatietechnisch en technisch niveau. (ApplicationService) SSO- relatiebeheer Gegevens betreffende de digitale representatie is van een persoon. (BusinessObject) Gekwalificeer- de digitale identiteit Grouping Federatief gedelegeerd Het vastleggen van een credential of set van credentials die een persoon uniek kan identificeren, optioneel aangevuld met andere persoonsgegevens. (ApplicationService) Identiteitregist- ratie Grouping Federatief basis Ondersteunt het aanmaken, onderhouden en verwijderen van persoonsgebonden authenticatiemiddelen. Authenticatiebeheer kan het gebruik van extra authenticatiemiddelen voor multi-factor authenticatie ondersteunen. (ApplicationService) Authenticatieb- eheer Grouping Doorgifte identiteiten SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-07-2024 13:23:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2024 13:23:19 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Authenticerende IdP
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-0a627c2f7945487e9d930b3be84aa4c0
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0a627c2f7945487e9d930b3be84aa4c0
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Authenticerende IdP