Content Prijs Informatie (CPI)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Content Prijs Informatie (CPI)
Overzicht
Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Beheerder  : Edustandaard
Toelichting  : Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * Vinden: NL-LOM, Content Prijs Informatie (CPI), Beschikbaar stellen en verzamelen metadata, Metadata opvragen (SRU) & Unieke persistente identifier (UPI) * Gebruiken: Afspelen educatieve content, Content packaging & Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Van leermiddelen die geïdentificeerd zijn met een Unieke persistente identifier (UPI) kan de prijs worden beschreven middels de CPI. De prijsinformatie wordt technisch ontsloten met Beschikbaar stellen en verzamelen metadata.
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/cpi/
Type  : Standaard

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten. (Requirement) Content Prijs Informatie (CPI) Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering BusinessInteraction Educatieve contentketen Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalo- gus Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden. (BusinessObject) Licentie Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatievecontent Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 15:35:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:35:58 CET


Komt voor in andere modellen
Details Content Prijs Informatie (CPI)
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-0ab5a7da-a508-4ff2-80ef-0d67ea562827
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0ab5a7da-a508-4ff2-80ef-0d67ea562827
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Content Prijs Informatie (CPI)