Betekenis

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis Requirement UWLR, DULT icm EDEXML Informatie over waar de onderwijsvolger staat ten opzichte van de leerdoelen (BusinessObject) Feedback Informatie gebruikt voor het bepalen van de leerdoelen en bijhorende criteria (BusinessObject) Feed up Een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk en volgens een gestandaardiseerde maat dat door de onderwijsvolger is behaald. Voorbeelden: cijfer, DLE, percentiel, niveau (A-E/I-V/..) (BusinessObject) Behaalde niveau Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren in context Informatie om te bepalen wat de volgende stappen zijn die nodig zijn om de verschillen met gestelde doelen te overbruggen. Op basis van feedforward kan materiaal geselecteerd om de onderwijsvolger te helpen om de geplande leerdoelen te behalen. (BusinessObject) Feedforward Requirement UWLR Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolg- er) InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 16-03-2022 23:13:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2022 23:13:35 CET


Komt voor in andere modellen
Details Betekenis
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-0c021dee-f0bd-430b-ba5b-a046e0b61060
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-0c021dee-f0bd-430b-ba5b-a046e0b61060
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Betekenis