Id-0f85047781d742cb934371678670cb91

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > AggregationRelationships > Id-0f85047781d742cb934371678670cb91
ArchiMate-relatie Id-0f85047781d742cb934371678670cb91
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : Id-0f85047781d742cb934371678670cb91
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Waarderen verworven resultaten (BusinessInteraction)
Naar  : Beoordelen eerder verworven resultaten (BusinessInteraction)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Beoordeling HO competenties vai NUFFIC diploma waardering Het beoordelen van eerder verworven resultaten zorgt voor een eenduidige toetsing van de resultaten die elders verworven zijn. Deze beoordeling kan op verschillende wijze plaatsvinden. Gangbare werkwijzen zijn: * Diplomawaardering: Bij het beoordelen van diploma's behaald in andere landen, kunnen specifieke organisaties of instanties belast zijn met het vergelijken van het buitenlandse onderwijsstelsel met het lokale systeem. Ze kunnen kijken naar de inhoud, duur en kwaliteit van het behaalde diploma om de waarde ervan te bepalen. * Credential evaluatie: Een geloofwaardige en erkende credential evaluatie-service kan worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, transcripties en andere academische documenten te beoordelen. Deze diensten kunnen de academische inhoud, het curriculum, de accreditatiestatus van de instelling en andere relevante factoren in overweging nemen om tot een objectieve beoordeling te komen. * Portfolio-assessment: In sommige gevallen kan het nodig zijn dat individuen hun competenties en resultaten aantonen door middel van een portfolio. Een portfolio kan bestaan uit voorbeelden van werk, projecten, referenties en andere relevante documentatie. Deskundigen op het gebied kunnen de portfolio beoordelen en de waarde van de anders verworven resultaten vaststellen. * Gestandaardiseerde tests: Soms kan het vereist zijn dat individuen gestandaardiseerde tests afleggen om hun kennis en vaardigheden te meten. Deze tests kunnen worden ontworpen om internationaal erkende standaarden te volgen en kunnen helpen bij het vergelijken van prestaties ongeacht de geografische locatie waar de resultaten zijn behaald. (BusinessInteraction) Beoordelen eerder verworven resultaten Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten AggregationRelationship Deze svg is op 30-05-2024 08:39:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 08:39:34 CEST