Aanmeldingsprocedure examen

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Aanmeldingsprocedure examen
Overzicht
De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers.
Type  :  Informatieobject


Meer informatie
ROSA
De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsp- rocedure examen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennorme- n, -beleid en- procedures Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen het bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten. (BusinessInteraction) Vaststellen examenkaders AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW Deze svg is op 30-05-2024 14:46:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 14:46:31 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Aanmeldingsprocedure examen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-12aed23a60b445cf8d3cb34c5580e79d
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-12aed23a60b445cf8d3cb34c5580e79d
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmeldingsprocedure examen