Scholenopdekaart.nl

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden.
Type  : Applicatie
Werkingsgebied  : Sector VO
Eigenaar  : VO-raad

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aan
View
ROSA
Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden. (ApplicationComponent) Scholenopdekaart.nl Een omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden. (ApplicationComponent) Horizontale- verantwoordingsom- geving Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters PO Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren (ApplicationComponent) Vensters VO Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) ApplicationService Rapporteren van horizontale verantwoordingsge- gevens BusinessProcess Rapporteren horizontale verantwoording BusinessProcess Toelichten indicatoren BusinessProcess Verzamelen indicatoren RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 04:47:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 04:47:19 CET


Komt voor in andere modellen
Details Scholenopdekaart.nl
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-15c8b2de-8d71-4e79-983c-98c41283411c
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-15c8b2de-8d71-4e79-983c-98c41283411c
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Scholenopdekaart.nl