Educatieve verwerking (onderwijsvolger)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Examineren toetsen oefenen > BusinessProcesses > Educatieve verwerking (onderwijsvolger)
Overzicht
Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel.

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolg- er) Overzicht van alle toetsresultaten op een bepaald moment, Volgen van individuele onderwijsvolger in de tijd, Diagnostische analyses, Feedback op (leer)gedrag en de effecten van (leer)gedrag op resultaten; (BusinessObject) Rapportage onderwijsvolger Geaggregeerd overzicht van resultaten voor kwaliteitszorg en verantwoording, Overzichten op een bepaald moment en trendanalyses (volgen in de tijd), Analyses over deelpopulaties op basis van extra kenmerken, Geaggregeerd overzicht van geanonimiseerde resultaten voor kwaliteitszorg en verantwoording, Analyses over deelpopulaties op basis van extra kenmerken (BusinessObject) Rapportage onderwijsinstell- ing Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten voor toetsen en andere leeractiviteiten afkomstig uit de toets- of leertools in de SIS/LAS/KRD. Het behalen van een onderwijseenheid wordt ook in het SIS/LAS/KRD opgeslagen, dit is ook onderdeel van dit proces. (BusinessProcess) Cijfer registratie BusinessProcess Verwerken van feedback Op basis van de behaalde resultaten en gestelde leerdoelen de te volgen leerweg bepalen (BusinessProcess) Vaststellen leerweg voor volgende leerdoel(en) Op basis van de beschikbare feed forward materiaal selecteren of de beschikbare selectie bijstellen zodat de leerling ondersteund wordt bij het halen van het doel. (BusinessProcess) Bijstellen materiaal selectie voor huidig leerdoel Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren in context Rapport waarin het resultaat van een kwaliteitsanalyse is vastgelegd. Bevat (onderliggende gegevens voor) rapportages over de validiteit en betrouwbaarheid van een examen, toets, oefening en/of items, of kwaliteitsevaluatie van het onderwijs. (BusinessObject) Gegevens kwaliteitsanaly- se Interpretatie vanuit een beschreven context van het (gewogen) resultaat van een meting van kennis en/of vaardigheden van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers (BusinessObject) Betekenis AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 07-03-2022 07:38:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 07:38:19 CET
ROSA


Details Educatieve verwerking (onderwijsvolger)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-1995f82e-d0f9-446e-b120-e8eccc3010db
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-1995f82e-d0f9-446e-b120-e8eccc3010db
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Educatieve verwerking (onderwijsvolger)