Gegevens kwaliteitsanalyse

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Rapport waarin het resultaat van een kwaliteitsanalyse is vastgelegd. Bevat (onderliggende gegevens voor) rapportages over de validiteit en betrouwbaarheid van een examen, toets, oefening en/of items, of kwaliteitsevaluatie van het onderwijs.


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Rapport waarin het resultaat van een kwaliteitsanalyse is vastgelegd. Bevat (onderliggende gegevens voor) rapportages over de validiteit en betrouwbaarheid van een examen, toets, oefening en/of items, of kwaliteitsevaluatie van het onderwijs. (BusinessObject) Gegevens kwaliteitsanaly- se Evaluatierapport op het niveau van de onderwijsvolger of groep van onderwijsvolgers. Bevat overzichten met momentopnames en trendanalyses in de tijd. (BusinessObject) Gegevens tbv evaluatie kwaliteit Evaluatierapport op het niveau van de onderwijsinstelling of instelling-overstijgend. Bevat geaggregeerde overzichten tbv kwaliteitszorg en verantwoording, momentopnames, trendanalyses. (BusinessObject) Gegevens tbv validiteit Evaluatierapport over de kwaliteit van een examen, toets of oefening, bevat informatie over kwaliteit en betrouwbaarheid van de toets. Op basis van dit rapport kunnen selecties van items worden aangepast. (BusinessObject) Betrouwbaarh- eid materiaal Verzamelen van gegevens tbv vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de toets en van de toetsitems. Proces levert (onderliggende gegevens voor) een of meer evaluatierapporten. De uitkomst van deze analyses leiden tot verwerkingen als bijvoorbeeld bijstellen of wijzigingen voor volgende cycli. De analyse kan ook leiden tot bijstellingen van de huidige scoring en bepaling van betekenis. (BusinessProcess) Kwaliteitsanaly- se De administratieve verwerking van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het duurzaam vastleggen van behaalde resultaten, het controleren van een gegeven oordeel, het verantwoorden van de gevolgde procedure, het vaststellen dat resultaten correct en op de juiste manier tot stand zijn gekomen, en het verwerken vab beroep en bezwaar ten aanzien van vastgestelde resultaten. (BusinessProcess) Administratiev- e verwerking Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren in context Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolg- er) SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 24-03-2022 00:50:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2022 00:50:03 CET


Komt voor in andere modellen
Details Gegevens kwaliteitsanalyse
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-19ee1062-8323-4478-a43c-c7cd55fcbfe7
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-19ee1062-8323-4478-a43c-c7cd55fcbfe7
ArchiMate-model  : id-11900666-18b8-4fa0-a0ea-9545b2f0fa78
Label  : Gegevens kwaliteitsanalyse