De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats
Overzicht
Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar
Uitspraak  : De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats
Stelling  : Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar
Implicaties  : De verschillende schakels in de keten zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.
Type  : Ontwerpkader

Realiseert


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar (Requirement) De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats De beschikbaarheid van relevante resources moet ketenbreed worden gewaarborgd. (Principle) Ketenbrede waarborging van beschikbaarhe- id in ketenprocesse- n De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), semantiek en syntax waaraan voldaan dient te worden zodat onderwijsinstellingen informatie beschikbaar kunnen stellen aan externe. Dit betreft: persoonsgegevens, faculteitsgegevens, onderwijsafdelingen, onderwijsplannen, cursusgroepen, cursussen, cursusresultaten, toetsresultaten, gebouwen, ruimtes, roostergegevens, nieuwskanalen, nieuwsitems, enzovoort. De afspraak is mede bedoeld om app-bouwers in het hoger onderwijs te helpen om deze data te ontsluiten op een gepersonaliseerde manier (voor de student) via een app. (Requirement) OO API Privacy en beveiliging heeft betrekking op doelen en principes die de veiligheid van informatie in de onderwijsketen en de bescherming van de privacy van betrokkenen waarborgen. De uit deze doelen en principes voortvloeiende kaders dienen door alle partijen in het onderwijsdomein in acht te worden genomen. Zie voor meer informatie en achtergronden het [https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/02-07-2015_Bijlage_VI_-_ROSA_Katern_Privacy_en_informatiebeveiliging_v1.0.pdf ROSA Katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen (v1.0, maart 2015)] (Grouping) IBP InfluenceRelationship InfluenceRelationship ? AggregationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 15:41:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:41:59 CET


Details De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-23833b88-48a7-432a-ba74-667742fa57f1
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-23833b88-48a7-432a-ba74-667742fa57f1
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats