Onderwijsinstelling

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Type  :  Rol
Werkingsgebied  :  Onderwijsinstellingen

Deze rol komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Gegevensuitwisseling met een serviceregisterPatroonuitwerking

Toegewezen aan ketenprocesstappen

geen

Toegewezen aan ondersteunende processen

KetenprocesstapBeschrijving
Registreren mandaten


Meer informatie
ROSA (Revisie)
BusinessRole Onderwijsinste- lling Om gegevens uit te kunnen wisselen is het nodig te weten waarheen gegevens gezonden moeten worden en of hier toestemming (autorisatie) voor is. Hoe weet je dat? Een manier om dit te doen is om gebruik te maken van handmatige acties, bijvoorbeeld door het opsturen van aansluitinformatie per post, per e-mail of het ophalen uit een digitale ruimte. Deze manier is echter foutgevoelig en kostbaar omdat het menselijk handelen vereist, met name als de aansluitgegevens en/of autorisatiegegevens vaker wisselen, bijvoorbeeld omdat nieuwe versies van diensten uitkomen of er van dienstverlener wordt gewisseld. Een ander nadeel is dat bij veranderingen alle afnemers op de hoogte gesteld moeten worden. Niet alleen is dit veel werk, het vereist bovendien dienstverleners en dienstafnemers elkaar kennen, wat niet altijd wenselijk is vanuit concurrentieoogpunt. Tenslotte is een nadeel dat er moeilijk inzicht te verkrijgen is in welke diensten beschikbaar zijn en welke autorisaties er gelden. Dit bemoeilijkt onder andere hergebruik en rapportage over diensten. Een oplossing hiervoor is gebruik te maken van een centraal serviceregister, een voorziening waarin de voor uitwisselingen benodigde contactinformatie ligt opgeslagen. Een register profiteert van het uitgangspunt (principe) van eenmalige opslag en meervoudig gebruik van data. In een serviceregister kunnen partijen aansluitinformatie opslaan over hun eigen diensten en aansluitinformatie vinden van andere dienstleveranciers met wie een uitwisseling tot stand moet worden gebracht. De informatie kan technische informatie bevatten benodigd voor het kunnen verzenden van de berichten, zoals het adres (endpoint) waar een dienst gevonden kan worden of het format van de gegevens en het gebruikte profiel (bijvoorbeeld REST of SOAP), maar ook informatie over onder welke voorwaarden de dienst gebruikt kan worden. Denk aan bijvoorbeeld contractuele voorwaarden of kosten van het gebruik van een dienst. Een register kan faciliteiten bieden voor authenticatie, zodat alleen bevoegden bepaalde informatie kunnen benaderen. (Grouping) Gegevensuitwi- sseling met een serviceregister Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsvolgers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Administraties- ysteem onderwijsvolger Formeel onderwijs (BusinessCollaboration) formeel onderwijs BusinessProcess Registreren mandaten AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-11-2022 12:39:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-11-2022 12:39:07 CET


Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsinstelling
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-24cf1510-67f4-4acb-a5a1-7ecacb1e5a72
ArchiMate-model  : ROSA (Revisie)
Label  : Onderwijsinstelling