Opvolgen aan- en afwezigheid (in context)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Opvolgen aan- en afwezigheid (in context)
Opvolgen aan- en afwezigheid (in context)

Deze in context-weergave geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten vanuit het ketenprocesmodel Opvolgen aan- en afwezigheid worden aangesproken, maar die niet in dit ketenprocesmodel verder in detail zijn uitgewerkt. In het in context-model zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.

Grouping Opvolgen aan- en afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau. (BusinessObject) Verzuimrapportage Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 03-05-2024 09:45:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 03-05-2024 09:45:15 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Opvolgen aan- en afwezigheid (in context)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-254cb3e0e33648e1b4b5e17415e3e53e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Opvolgen aan- en afwezigheid (in context)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 27-04-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Conceptuitwerking inclusief review beheerteam ROSA
Elementen  : 
Relaties  :