RIO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert.
Type  : Applicatie

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aan


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details RIO
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-289f862e-68fc-4058-9bc1-1409c1614f44
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : RIO