Lerarenregister

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Lerarenregister


Overzicht
ApplicationComponent Lerarenregister Het wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor 'bevoegde' leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk 'onbevoegde' leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers. (ApplicationComponent) Verplicht Lerarenregister DUO-register Benoemingen Onderwijzend Personeel (ApplicationComponent) BOP ApplicationService Vastleggen of onderwijzend personeel voldoet aan herregistratiecriteria ApplicationService Registratie bekwaamheid onderwijzend personeel ApplicationComponent Professionaliserings- systeem ApplicationComponent Implementatie Registervoorportaal ApplicationComponent Registervoorportaal ApplicationService Registratie benoemingsgrondslag onderwijzend personeel ApplicationService Registratie onderwijzend personeel dat niet voldoet aan bekwaamheidseisen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-03-2022 03:47:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 03:47:04 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Lerarenregister
View-id  : Id-2a5d7a5d-19c8-4a09-a801-60e5b9173f0b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Lerarenregister