Beheren sectorale basisgegevens

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Beheren sectorale basisgegevens
Overzicht
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
ROSA
BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens ApplicationComponent Basisregistrati- e onderwijsvolge- rs Resultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s resultaat De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s deelname De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder ApplicationComponent Basisregistrati- e onderwijsaanb- od BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Accrediteren van opleidingen Persoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegeven- s persoon De ontvangende onderwijsinstelling gaat na of de ontvangen aanmeldgegevens van de student correct zijn. Het sectorale basisregister onderwijsvolgers wordt hierbij geraadpleegd. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegev- ens BusinessInteraction Uitschrijven ServingRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 13-03-2022 01:37:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2022 01:37:44 CET


Komt voor in andere modellen
Details Beheren sectorale basisgegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2bf98563-43d4-4c27-94ea-8872b3298133
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-2bf98563-43d4-4c27-94ea-8872b3298133
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Beheren sectorale basisgegevens