Authenticatie

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt?
Type  :  Ondersteunend proces
Toelichting  :  NORA (concept): De geheel activiteiten waarin wordt vastgesteld dat de identifier waarmee een entiteit zich kenbaar maakt ook daadwerkelijk bij die entiteit behoort.

Dit ondersteunende proces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Federatieve toegangPatroonuitwerking
Federatieve toegang - Inrichten Identity & Access Management (IAM)Ondersteuningsscenario
Inrichten Identity & Access Management (IAM)Ondersteuningsscenario
Toepassen leermiddelen (IV)Toepassingsscenario

Betrokken partijen

Betrokken partijBeschrijving
AuthenticatiedienstbeheerderDe authenticatiedienst beheerder is verantwoordelijk voor het leveren van identiteitsverklaringen. Dit doen zij via een authenticatiedienst. Om de dienstafnemer te kunnen authenticeren en de identiteitsverklaring te kunnen leveren moeten zij een persoonsgebonden authenticatiemiddel registreren. De registratie is in feite de binding tussen de digitale identiteit, het authenticatiemiddel en de persoon zelf. Er is dus sprake van een identiteitsverificatie en registratie van de gekwalificeerde digitale identiteit. Deze functies kunnen onderdeel zijn van het identiteitsbeheer dat door een andere partij en/of systeem uitgevoerd wordt of dat de authenticatiedienst beheerder zelf uitvoert. Binnen federatieve toegang wordt er vanuit gegaan dat een authenticatiedienst beheerder een rechtspersoon is. In de context van het onderwijs is dit over het algemeen de onderwijsorganisatie waar de dienstafnemer (onderwijsvolger of medewerker) aan verbonden is.
Verklarende partijEen organisatie die verifieerbare of gekwalificeerde verklaringen uitgeeft.

Betrokken gegevenssoorten

geen

Betrokken referentiecomponenten

ReferentiecomponentBeschrijving
AuthenticatiemiddelenvoorzieningVoorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd.

Ketenvoorzieningen

geen


Meer informatie
ROSA
Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? (BusinessProcess) Authenticatie Uitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij. (BusinessObject) Identiteitsverkl- aring Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van Identity & Access Management (Grouping) Inrichten Identity & Access Management (IAM) Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden. (BusinessObject) Authenticatie- middel Een organisatie die verifieerbare of gekwalificeerde verklaringen uitgeeft. (BusinessRole) Verklarende partij Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatie- middelenvoorz- iening De authenticatiedienst beheerder is verantwoordelijk voor het leveren van identiteitsverklaringen. Dit doen zij via een authenticatiedienst. Om de dienstafnemer te kunnen authenticeren en de identiteitsverklaring te kunnen leveren moeten zij een persoonsgebonden authenticatiemiddel registreren. De registratie is in feite de binding tussen de digitale identiteit, het authenticatiemiddel en de persoon zelf. Er is dus sprake van een identiteitsverificatie en registratie van de gekwalificeerde digitale identiteit. Deze functies kunnen onderdeel zijn van het identiteitsbeheer dat door een andere partij en/of systeem uitgevoerd wordt of dat de authenticatiedienst beheerder zelf uitvoert. Binnen federatieve toegang wordt er vanuit gegaan dat een authenticatiedienst beheerder een rechtspersoon is. In de context van het onderwijs is dit over het algemeen de onderwijsorganisatie waar de dienstafnemer (onderwijsvolger of medewerker) aan verbonden is. (BusinessRole) Authenticatied- ienstbeheerder Gegevens betreffende de digitale representatie is van een persoon. (BusinessObject) Gekwalificeer- de digitale identiteit AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 12-07-2024 03:48:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-07-2024 03:48:39 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Authenticatie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2c254ab40237412095ed8751bdebbca3
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-2c254ab40237412095ed8751bdebbca3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Authenticatie