Ethics by design

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Ethics by design
Overzicht
Ethics by design ('waardengedreven ontwerp')
Rationale  : Wanneer binnen een project ontwerpbeslissingen worden gemaakt, vindt steeds een belangenafweging plaats op basis van concerns van belanghebbenden. Daarbij geldt dat geen enkel concern ‘absoluut’ is – in de afweging tussen verschillende belangen vinden trade-offs plaats. De onderwijswaarden die in de WaardenWijzer zijn opgenomen zijn voorbeelden van concerns die in een dergelijke belangenafweging een rol spelen.
Implicaties  : Maak gebruik van de WaardenWijzer om in het ontwerpproces expliciet te maken op welke wijze de onderwijswaarden in de belangenafweging betrokken zijn. De handreiking Waarden en Architectuur in ROSA is beschikbaar als een handreiking en inspiratiebron voor ketenprojecten om vanuit een reeks vragen en voorbeelden in de praktijk met de WaardenWijzer te werken.
Stelling  : Gebruik waarden als input bij het ontwerp van digitale technologie.
Type  : Basisprincipe
Uitspraak  : Ethics by design ('waardengedreven ontwerp')

RealiseertWordt gerealiseerd doorKomt voor in
Komt voor in andere modellen
Details Ethics by design
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-2cbc74d467b147baab89959e07ed70f0
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-2cbc74d467b147baab89959e07ed70f0
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ethics by design