Vensters VO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Toegankelijk maken van betrouwbare, relevante en éénduidige informatie over scholen, zodat: ouders en leerlingen beter geïnformeerd voor een school kunnen kiezen; ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden een goed geïnformeerd gesprek over onderwijskwaliteit met de school kunnen voeren en scholen zelf informatie kunnen benutten om het onderwijs te verbeteren
Governance  : Sectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit, samenwerking met OCW om vulling en naamsbekendheid te vergroten, daarnaast wordt OCW geïnformeerd en geconsulteerd over doorontwikkeling
Werkingsgebied  : Sector VO
Toelichting  : 
Toepassingsgebied  : Begroten en verantwoorden
Type  : Applicatie
Eigenaar  : Kennisnet
Doelgroep  : Ouders en leerlingen,scholen,gemeentes en andere belanghebbende partijen

Soort applicatieProcessenKetenprocessen
Van toepassing zijnde standaardenVoldoet aanKomt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Vensters VO
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-2fb4968f-6b4a-40d7-a710-a0564cd9cdef
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-2fb4968f-6b4a-40d7-a710-a0564cd9cdef
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Vensters VO