Leerresultaat

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
Type  :  Informatieobject
Rationale  :  Definitie in KOI model
ROSA Begrippenkader  :  https://rosa.wikixl.nl/index.php/2fe46da6-893f-407e-841d-311f2adda6c0
Toelichting  :  Vanuit het perspectief van een onderwijsdeelnemer is leerresultaat het gevolg van een leeractiviteit. Leeractiviteit is een verbijzondering van het overkoepelend KOI-object onderwijsactiviteit.


Meer informatie
ROSA
Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Het gebruik maken van de inhoud van een leermiddel, zoals het lezen van teksten, het bekijken van instructievideos, het maken van opdrachten, et cetera. (BusinessInteraction) Gebruiken leermateriaal Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresul- taat Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresu- ltaat Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel BusinessInteraction Erkennen verworven resultaten Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat De resultaten die binnen de uitvoering van het onderwijs worden gehaald, worden door de onderwijsorganisaties uit de sectoren geadministreerd en uitgewisseld, centraal verzameld en geregistreerd zodat hier op gemonitord kan worden. Aan de hand van deze resultaatgegevens wordt de voortgang en de doorstroom binnen het onderwijs gemonitord. Formele resultaten zoals diploma's en certificaten worden vastgelegd en kunnen worden opgenomen in het portfolio van de onderwijsdeelnemer. (Grouping) Resultaten uit het onderwijs AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2024 12:58:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2024 12:58:20 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Leerresultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-33a5182e836a47ecbbccffc978b4c58e
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-33a5182e836a47ecbbccffc978b4c58e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Leerresultaat