Duiden verzuimdata en -rapportages

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Duiden verzuimdata en -rapportages
Overzicht
Het duiden van verzuimdata ten behoeve van het bepalen van trends en ontwikkelingen op het gebied van verzuim ten behoeve van het terugdringen van verzuim.
Type  :  Ketenprocesstap

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketenproces Monitoren verzuimontwikkeling

Deze ketenprocesstap komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Opvolgen aan- en afwezigheid (in detail)
Opvolgen aan- en afwezigheid (per rol)

De ketenprocesstap Duiden verzuimdata en -rapportages wordt ondersteund door:

Referentiecomponenten

geen

Ketenvoorzieningen

geen


Meer informatie
ROSA
Het duiden van verzuimdata ten behoeve van het bepalen van trends en ontwikkelingen op het gebied van verzuim ten behoeve van het terugdringen van verzuim. (BusinessInteraction) Duiden verzuimdata en- rapportages Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng Een rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau. (BusinessObject) Verzuimrappo- rtage Evalueren van zowel de effectiviteit van verzuimmaatregelen ten behoeve van het terugdringen van het verzuim alsmede de ontwikkeling van het verzuim in bredere zin. (BusinessInteraction) Monitoren verzuimontwik- keling De verantwoordelijkheid voor het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van verzuim binnen een specifieke context kan worden toegewezen aan verschillende organisaties, afhankelijk van de informatiebehoefte. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een lokale overheid, de Onderwijsinspectie of de onderwijsorganisatie kunnen bijvoorbeeld optreden als monitorende partij om de trends en patronen met betrekking tot verzuim te identificeren en te analyseren. (BusinessRole) Monitorende partij verzuimontwik- keling AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 16-07-2024 07:46:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-07-2024 07:46:18 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Duiden verzuimdata en -rapportages
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-35143d77be5341d2b1aef841d66b74aa
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-35143d77be5341d2b1aef841d66b74aa
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Duiden verzuimdata en -rapportages