Onderwijsresultaatverklaring

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Onderwijsresultaatverklaring
Overzicht
Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan.
Type  :  Informatieobject
Toelichting  :  Deze verklaring geeft inzicht in wat de persoon gedurende een bepaalde opleidingsperiode heeft bereikt en welke vaardigheden en kennis hij of zij heeft verworven in het kader van een ander onderwijssysteem dan het Nederlands formeel onderwijs. Met de verklaring kan de onderwijsdeelnemer ontheffing krijgen voor bijvoorbeeld examenonderdelen of kan de onderwijsorganisatie waar de onderwijsdeelnemer zich aanmeldt bepalen in de intake op welk niveau die kan instromen.


Meer informatie
ROSA
Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresu- ltaatverklaring Beoordeling HO competenties vai NUFFIC diploma waardering Het beoordelen van eerder verworven resultaten zorgt voor een eenduidige toetsing van de resultaten die elders verworven zijn. Deze beoordeling kan op verschillende wijze plaatsvinden. Gangbare werkwijzen zijn: * Diplomawaardering: Bij het beoordelen van diploma's behaald in andere landen, kunnen specifieke organisaties of instanties belast zijn met het vergelijken van het buitenlandse onderwijsstelsel met het lokale systeem. Ze kunnen kijken naar de inhoud, duur en kwaliteit van het behaalde diploma om de waarde ervan te bepalen. * Credential evaluatie: Een geloofwaardige en erkende credential evaluatie-service kan worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, transcripties en andere academische documenten te beoordelen. Deze diensten kunnen de academische inhoud, het curriculum, de accreditatiestatus van de instelling en andere relevante factoren in overweging nemen om tot een objectieve beoordeling te komen. * Portfolio-assessment: In sommige gevallen kan het nodig zijn dat individuen hun competenties en resultaten aantonen door middel van een portfolio. Een portfolio kan bestaan uit voorbeelden van werk, projecten, referenties en andere relevante documentatie. Deskundigen op het gebied kunnen de portfolio beoordelen en de waarde van de anders verworven resultaten vaststellen. * Gestandaardiseerde tests: Soms kan het vereist zijn dat individuen gestandaardiseerde tests afleggen om hun kennis en vaardigheden te meten. Deze tests kunnen worden ontworpen om internationaal erkende standaarden te volgen en kunnen helpen bij het vergelijken van prestaties ongeacht de geografische locatie waar de resultaten zijn behaald. (BusinessInteraction) Beoordelen eerder verworven resultaten Binnen de context van het waarderen van anders verworven resultaten worden de richtlijnen en beoordelingscriteria vastgesteld op basis waarvan een objectieve evaluatie gemaakt kan worden van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (Grouping) Waarderen van ontwikkeling Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossi- er Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarhei- d onderwijsdeel- nemer AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 30-05-2024 09:36:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:36:48 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Onderwijsresultaatverklaring
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3a18c70d17d249d2928272bbbe582602
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-3a18c70d17d249d2928272bbbe582602
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsresultaatverklaring