Id-3c8a860a-3fec-49e8-9c0c-3ae1284a8a35

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > AggregationRelationships > Id-3c8a860a-3fec-49e8-9c0c-3ae1284a8a35
ArchiMate-relatie Id-3c8a860a-3fec-49e8-9c0c-3ae1284a8a35
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : Id-3c8a860a-3fec-49e8-9c0c-3ae1284a8a35
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Analyse van de afname (BusinessInteraction)
Naar  : Kwaliteitsanalyse (BusinessProcess)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toets- of oefenvorm, een of meer soorten uitvoeringsresultaten betrokken: - De afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale opdracht, toets, oefening en het gedrag c.q. de interactie van de onderwijsvolger met de digitale opdracht etc. is vastgelegd - Het proces verbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd - Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken De analyse kent de volgende deelprocessen: - Het nakijken van antwoorden - Het bepalen van score - Het bepalen van betekenis - Analyseren van de kwaliteit van de gegevens De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) deelprocessen dragen alle bij aan de totstandkoming van de resultaten. Het vierde deelproces zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Analyse van de afname Verzamelen van gegevens tbv vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de toets en van de toetsitems. Proces levert (onderliggende gegevens voor) een of meer evaluatierapporten. De uitkomst van deze analyses leiden tot verwerkingen als bijvoorbeeld bijstellen of wijzigingen voor volgende cycli. De analyse kan ook leiden tot bijstellingen van de huidige scoring en bepaling van betekenis. (BusinessProcess) Kwaliteitsanalys- e AggregationRelationship Deze svg is op 24-06-2021 03:41:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 24-06-2021 03:41:34 CEST